Judovereniging Taiiku
Header

Geschiedenis Taiiku

De judovereniging is in 1971 opgericht. Volgens een krantenbericht, gedateerd van 26 november 1971 werd op 28 november 1971 een demonstratie gehouden van de onlangs opgerichte judovereniging.
De oprichters van de vereniging waren de heren Charles Perlo, Jan Rutjes en Chris Willems.

De eerste trainingen werden verzorgd door Theo Prinsen. In de begindagen had de vereniging nog geen naam. Tijdens die eerste demonstratie werd een prijs van 50 gulden uitgereikt aan Piet Bloem, die door een jury uitgekozen werd van in totaal 300 inzendingen voor een naam voor de vereniging. Het werd ‘Hakrave’, afgekort HKV. De door hem bedachte naam was samengesteld uit de woorden ‘handigheid, kracht en veiligheid’.
Het bestuur van het eerste uur bestond uit Charles Perlo, Chris Willems, Jan Willems, de heer Schouten en mevrouw Van Haarlem. Trainer Theo Prinsen werd in een later stadium bijgestaan door Tony Vermeulen en Eduard van Boxtel.

Dat het goed ging met de vereniging blijkt uit het feit dat men moest uitwijken naar een andere locatie in verband met het groeiende aantal leden. In het verleden is er daarom ook les gegeven in Ewijk. Dit had niet alleen met het ruimtegebrek in De Paulus te maken maar ook met het feit dat er veel leden uit Ewijk afkomstig waren. Dit was helaas van korte duur. Tijdens een verbouwing van De Paulus is er ook training gegeven in Het Trefpunt in Deest. Met enige wisselingen zit de vereniging nog steeds op het vertrouwde nest, het ontmoetingscentrum van Winssen, De Paulus.

Bestuursleden die zich later aandeden waren onder anderen: Jan Fransen, Herman Kersten, Henk Stevens, John Loermans, Frans Grisel, Rien Willems, Antoon van Halen en Hilly van Heumen. Antoon van Halen heeft het langst in het bestuur gezeten, 25 jaar. Na zijn afscheid is hij gehuldigd en tot erelid verkozen. Twee andere ereleden van de vereniging zijn Charles Perlo en de heer Schouten.

De trainingen zijn later overgenomen door Jan van Sas. Deze bracht een nieuwe naam voor de vereniging mee, Thi-Shu. Vervolgens zijn de trainingen overgenomen door Joop van Haalen. De naam Thi-Shu werd vervangen door onze huidige naam, Taiiku. Vertaald uit het Japans betekent het ‘Lichamelijke Opvoeding’. De technische staf werd uitgebreid met Bas Willems en Clint van Haalen. In september 2005 vertrok deze technische staf en werden de trainingen overgenomen door Charles Verbeet. Eind 2011 is Anton Coenders de technische staf komen versterken. Vandaag de dag zijn zij degenen die de lessen voor hun rekening nemen.

Uiteraard zijn er meer (bestuurs)leden actief bij de vereniging betrokken geweest. In dit stuk is gekozen voor een beschrijving van de oprichters en de leden van het eerste uur.
De gegevens die hierin vermeld staan komen van oud bestuursleden en uit oude krantenknipsels. Mochten er aanvullingen en/of aanpassingen nodig zijn dan horen wij dit graag.

Huidig bestuur en trainers,

Rob Tromp, Toos Coenders, Charles Verbeet, Anton Coenders en Wouter van Woezik.